Протоколът от общото събрание на етажната собственост

Автор: Ивелин Йорданов     За провеждането на общо събрание на етажната собственост се съставя протокол от избран от присъстващите лица протоколчик, който се избира с обикновено мнозинство. В чл.16, ал.5 от Закона за управление на етажната собственост, е нормативно установено съдържанието на протокола – датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, Read more about Протоколът от общото събрание на етажната собственост[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter