Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика

Макар и да разграничава „земята, върху която е построена сградата“ от „двора“, чл. 38, ал. 1 ЗС не третира тези две части различно, тъй като те съставляват заедно единен урегулиран поземлен имот (парцел), който се подчинява на един и същи правен режим – този, установен за общите части. Когато съсобствениците на терена построят жилищна сграда Read more about Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика[…]

Що е то “обща част”?

Основната характеристика на общите части в сградата, е че служат за общо ползване. Изрично изброени са в чл. 38 от Закона за собствеността – земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените Read more about Що е то “обща част”?[…]

Таванът и таванските помещения

Тъй като таванските, а и избените помещения в сграда – етажна собственост, не са самостоятелни обекти на собственост, а принадлежност към обект /жилище, ателие и др./, по принцип те не могат да се придобиват по давност отделно от придобиването по давност на обекта, към който принадлежат. Съгласно чл. 98 от Закона за собствеността те като Read more about Таванът и таванските помещения[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter