Местата за паркиране

Съгласно чл. 43 от Закона за устройство на територията, за нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот, освен когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или Read more about Местата за паркиране[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter