Изваждането на собственик по решение на Общото събрание

Съгласно чл. 45 от Закона за собствеността, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години: ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и ако систематически (т.е. Read more about Изваждането на собственик по решение на Общото събрание[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter