Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост

Нормата на чл. 14 ЗУЕС дава възможност за участие в Общото събрание чрез пълномощник, като в зависимост от качеството на представителя изискванията за пълномощното се различават. Така съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член Read more about Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост[…]

Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Съгласно чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост,  управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, а договора се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията Read more about Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Изваждането на собственик по решение на Общото събрание

Съгласно чл. 45 от Закона за собствеността, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години: ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и ако систематически (т.е. Read more about Изваждането на собственик по решение на Общото събрание[…]

Местата за паркиране

Съгласно чл. 43 от Закона за устройство на територията, за нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот, освен когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или Read more about Местата за паркиране[…]

Определяне на “прилежаща площ”

По своята същност правото на строеж е вещно право, което следва обременения участък земя при прехвърлянето му от собственика на земята, противопоставимо е както на собственика на земята, така и на всяко трето лице и дава възможност на носителя си да: построи и притежава собственост върху определен обект, отделно от собствеността на земята, включително да Read more about Определяне на “прилежаща площ”[…]

Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика

Макар и да разграничава „земята, върху която е построена сградата“ от „двора“, чл. 38, ал. 1 ЗС не третира тези две части различно, тъй като те съставляват заедно единен урегулиран поземлен имот (парцел), който се подчинява на един и същи правен режим – този, установен за общите части. Когато съсобствениците на терена построят жилищна сграда Read more about Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика[…]

Що е то “обща част”?

Основната характеристика на общите части в сградата, е че служат за общо ползване. Изрично изброени са в чл. 38 от Закона за собствеността – земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените Read more about Що е то “обща част”?[…]

Таванът и таванските помещения

Тъй като таванските, а и избените помещения в сграда – етажна собственост, не са самостоятелни обекти на собственост, а принадлежност към обект /жилище, ателие и др./, по принцип те не могат да се придобиват по давност отделно от придобиването по давност на обекта, към който принадлежат. Съгласно чл. 98 от Закона за собствеността те като Read more about Таванът и таванските помещения[…]

Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Автор: Ивелин Йорданов     Разпоредбата на чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост, предвижда особена форма на управление на общите части на т. нар. комплекси от затворен тип, съгласно което управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен Read more about Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Сградната инсталация за отопление като обща част

Автор: Ивелин Йорданов     Във Франция съсобствениците са длъжни да участват в разходите, свързани с извършването на колективни услуги и с общите инсталации в зависимост от обективната полза, както и са длъжни да участват с разходите по опазването, поддръжката и управлението на общите части не в зависимост от това как лично ефективно използват определена Read more about Сградната инсталация за отопление като обща част[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter