Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост

Нормата на чл. 14 ЗУЕС дава възможност за участие в Общото събрание чрез пълномощник, като в зависимост от качеството на представителя изискванията за пълномощното се различават. Така съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член Read more about Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter