Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Съгласно чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост,  управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, а договора се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията Read more about Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Изваждането на собственик по решение на Общото събрание

Съгласно чл. 45 от Закона за собствеността, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години: ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и ако систематически (т.е. Read more about Изваждането на собственик по решение на Общото събрание[…]

Определяне на “прилежаща площ”

По своята същност правото на строеж е вещно право, което следва обременения участък земя при прехвърлянето му от собственика на земята, противопоставимо е както на собственика на земята, така и на всяко трето лице и дава възможност на носителя си да: построи и притежава собственост върху определен обект, отделно от собствеността на земята, включително да Read more about Определяне на “прилежаща площ”[…]

Що е то “обща част”?

Основната характеристика на общите части в сградата, е че служат за общо ползване. Изрично изброени са в чл. 38 от Закона за собствеността – земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените Read more about Що е то “обща част”?[…]

Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Автор: Ивелин Йорданов     Разпоредбата на чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост, предвижда особена форма на управление на общите части на т. нар. комплекси от затворен тип, съгласно което управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен Read more about Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Протоколът от общото събрание на етажната собственост

Автор: Ивелин Йорданов     За провеждането на общо събрание на етажната собственост се съставя протокол от избран от присъстващите лица протоколчик, който се избира с обикновено мнозинство. В чл.16, ал.5 от Закона за управление на етажната собственост, е нормативно установено съдържанието на протокола – датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, Read more about Протоколът от общото събрание на етажната собственост[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter