Местата за паркиране

Съгласно чл. 43 от Закона за устройство на територията, за нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот, освен когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или Read more about Местата за паркиране[…]

Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика

Макар и да разграничава „земята, върху която е построена сградата“ от „двора“, чл. 38, ал. 1 ЗС не третира тези две части различно, тъй като те съставляват заедно единен урегулиран поземлен имот (парцел), който се подчинява на един и същи правен режим – този, установен за общите части. Когато съсобствениците на терена построят жилищна сграда Read more about Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика[…]

Що е то “обща част”?

Основната характеристика на общите части в сградата, е че служат за общо ползване. Изрично изброени са в чл. 38 от Закона за собствеността – земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените Read more about Що е то “обща част”?[…]

Таванът и таванските помещения

Тъй като таванските, а и избените помещения в сграда – етажна собственост, не са самостоятелни обекти на собственост, а принадлежност към обект /жилище, ателие и др./, по принцип те не могат да се придобиват по давност отделно от придобиването по давност на обекта, към който принадлежат. Съгласно чл. 98 от Закона за собствеността те като Read more about Таванът и таванските помещения[…]

Сградната инсталация за отопление като обща част

Автор: Ивелин Йорданов     Във Франция съсобствениците са длъжни да участват в разходите, свързани с извършването на колективни услуги и с общите инсталации в зависимост от обективната полза, както и са длъжни да участват с разходите по опазването, поддръжката и управлението на общите части не в зависимост от това как лично ефективно използват определена Read more about Сградната инсталация за отопление като обща част[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter