Изваждането на собственик по решение на Общото събрание

Съгласно чл. 45 от Закона за собствеността, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години: ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и ако систематически (т.е. Read more about Изваждането на собственик по решение на Общото събрание[…]

Протоколът от общото събрание на етажната собственост

Автор: Ивелин Йорданов     За провеждането на общо събрание на етажната собственост се съставя протокол от избран от присъстващите лица протоколчик, който се избира с обикновено мнозинство. В чл.16, ал.5 от Закона за управление на етажната собственост, е нормативно установено съдържанието на протокола – датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, Read more about Протоколът от общото събрание на етажната собственост[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter