July 31, 2018

Услуги и цени

Цените варират в зависимост от избора услуги и броя апартаменти във входа. При сключване на договор с нашата фирма получавате 50 % намаление на таксата за първия месец.

За по – долу посочените услуги, цената е 3 – 4 лв. на апартамент:

 • Организиране изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • Организиране и провеждане на Общите събрания, съответно протоколирането им;
 • Изготвяне и поддържане на домова книга;
 • Водене на книга за приходи и разходи и регистър на разчетите в етажната собственост;
 • Представяне и съхраняване на фактури и касови бонове, удостоверяващи  извършени плащания;
 • Събиране на ежемесечните вноски – чрез Easy pay или чрез посещение на място;
 • Създаване на Правилник за вътрешния ред и следене за спазването му;
 • Посредничество при различни строително – ремонтни дейност, при което се представят няколко оферти на Общото събрание;
 • Представителство и защита пред държавната администрация и операторите на обществени услуги, по линия на заплащане на ежемесечните такси за ток, вода (касаещи общите части), и възникнали аварии.

 

Предлагат се и допълнителни услуги, които включват:

 • Хигиенизация на входа – цената се определя според броя етажи на сградата, като варира между 30 и 60 лв. на месец, което включва четири почиствания (измитане и измиване) в месеца;
 • Подмяна на осветителни тела и ел. ключове, поправяне на повреди на стълбищното осветление;
 • Подмяна на дограма, пощенски кутии, входна врата, домофонна система;
 • Обезпаразитяване;
 • Поддръжка на асансьори;
 • Представляване пред съда на собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по ЗУЕС.

Свържете се с нас за изготвяне на оферта!

e-mail:contact@carepropertybg.eu

GSM: +359 876 196 193

Между съответната етажна собственост и фирма ” Кеър пропърти БГ” ЕООД се сключва договор за услугата “Професионален домоуправител”. А с копие от протокола от Общото събрание, на което е взето решение за предоставяне функциите на домоуправител на фирма “Кеър пропърти БГ” ЕООД, копие от списъка на присъстващите и писмено уведомление, се извършва регистрация в съответното районно кметство, като домоуправител на съответния вход.

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter